Kargo Sektöründe Elleçleme İşlemleri ve Riskleri

Kargo Sektöründe Elleçleme İşlemleri Ve Riskleri

Elleçleme işlemleri tedarik zincirinin bel kemiği konumunda yer almaktadır. Kargo şirketleri bu işlemi; hatayı en aza indirmek, karışıklığın önüne geçmek ve doğru sıklıkla taşıma yapmak için kullanırlar. En basit anlatımıyla elleçleme işlemleri; depolara gelen kargoların paketleme, ayrıştırma, etiketleme ve sınıflandırma gibi faaliyetlerin tümüne verilen isimdir. Ağırlıklı olarak insan gücüyle veya mekanik araçlarla (konveyor, forklift, transpalet vb.) gerçekleşmektedir. Bu işlemler kargo şirketleri için hayati önem taşısalar da birçok riski de beraberinde getirmektedirler. Bunu ne yazık ki pandemi sürecinde daha net gördük.

Bu riskler sırasıyla; zaman kaybı, meydana gelen kazalar ve sağlık sorunlarıdır.

Elleçleme Süreci ve Yarattığı Zaman Kaybı

Klasik kargo şirketlerinde kargonun teslim alınması ve teslim edilmesi arasında minimum 1-3 günlük süre vardır. 600 kilometreye kadar olan uzaklıklar azami 1 gün, 600 kilometreden uzak olan mesafeler için ise süre 2-5 gün arasındadır. Belirtilen minimum sürelerde teslimat oranı oldukça düşük seviyelerdedir. Kargo teslim sürelerinin bu denli uzamasının temel sebebi ise kargo yoğunluğu ve buna bağlı olarak artış gösteren elleçleme işlemleridir.

Yüzlerce hatta binlerce kargonun, genellikle insan gücüyle ve yalnızca birkaç kişi tarafından bu işlemlere tabii tutulduğu düşünüldüğünde, zaman kaybının meydana gelmemesi mümkün değildir. Kargo bir de, ulaştığı şehirde teslimat adresine gitmeden önce şubelerde, mahalle bazlı elleçleme işleminden geçirilmektedir. Özellikle Covid-19 salgınının olduğu bu dönemde koşulların zorlaşmasıyla elleçleme sisteminin sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu işlemlerden kaynaklanan uzun süreli gecikmeleri hemen hemen tüm kargo göndericileri yaşamıştır.

Elleçleme İşlemleri Sırasında Meydana Gelen Kazalar

Elleçleme işlemleri sırasında yaşanan tek sorun kargonun geç ulaşması değil. Bu işlemler yoğun ve yeterli düzeyde yapılamadığı, karışık bir sisteme sahip oldukları için birçok kazaya neden olmaktadır.

Kargo kayıpları başta olmak üzere, kargo hasarları ve karışıklıkları göndericilerin en çok şikayet ettikleri konuların başında gelmektedir. Bu sorunlar çoğunlukla sistemin yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır.

Elleçleme İşlemindeki Sağlık Sorunları

Yüzlerce farklı kargonun aynı depoda bekletilmesi, birçok çalışanın bir arada çalışması, doğru ürünün, doğru adrese teslim edilebilmesi için aktarmalardan geçmesi birçok sağlık sorununu meydana getirmektedir. Rutin sorunların yanı sıra günümüzün problemi olan Covid-19 da çalışanların hayatını riske atmaktadır. Yakın temas halinde ve çoğunlukla yetersiz havalandırma koşullarında çalışılması, çalışan kişileri, dolayısıyla kargoların hijyenini olumsuz etkilemektedir.

Özellikle dünyayı saran Covid-19 salgını sektördeki hijyen sorunlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

gelal ile Sağlıklı Teslimat Dönemi Başlıyor

Yukarıda sıralanan sorunlar artık değişimi zorunlu hale getirmiştir. Teknolojinin geldiği nokta ve e-ticaretin faydalarını gördüğümüz bu günlerde lojistik sektörünün de dijital dönüşüme uğraması zaruri bir ihtiyaçtır.

gelal; elleçleme işlemleri yerine, yeni nesil bir taşıma sistemi sunmaktadır. Karmaşık ve birkaç aşamalı işlemler, yerini basit ve tek bir işleme bırakmaktadır. Bu sayede kargon evinden alınır; başka hiçbir işleme ve hiçbir yere uğramadan alıcıya teslim edilir. Bu da zamandan tasarruf etmene yardım eder, kargo kayıplarını ve hasarlarını ortadan kaldırır, hijyen sorununa da çözüm olur.